Az idegenek békés rendszerváltása

Kielemezve a helyzetet arra jutottam, hogy igaz az a korábbi megállapításom, hogy olyan, amit egy nagy háború után kényszerít a győztes a vesztesre, csak háború nélkül. Nagyon sokan várják, hogy vége legyen ennek a kizsákmányoló pénzalapú világrendnek, ám közel sem vagyok meggyőződve arról, hogy ami helyette jön, az lesz-e, amire ez a nagyon sok ember számít.

Technikailag az történik, mint ami történhetett a kereszténység elterjedése idején, hogy a hatalom lépésről lépésre valósítja meg a tervet, ami kész tények elé állította a lakosságot. Eltelik száz év, megszületik 4-5 generáció, akik már az újba születnek bele. A régi világ pedig fokozatosan eltűnik. Lehetne ezt jobban csinálni? Lehetne. Csinálják is? Nem. Miért nem? Mert ez csak innen látszik, így a javaslatok is itt születnek, ám az új világban ötlete csak a főnöknek lehet. Ha neked van ötleted, azt eltiporják azzal, hogy alattuk vagy és a hierarchia nem engedi az alulról érkező kezdeményezéseket. Ha értetlenül állsz ez előtt, hogy miért nem, hisz közös érdek lenne a minél jobb megvalósítás, akkor szembesülsz azzal, mennyire másképp gondolkodnak és mennyire máshol helyezkedik el a dolgok fontossága itt és ott.

Fogalmuk sincs arról, mi az a szövetség, így ha szövetséget ajánlanak neked a segítőid, az alatt biztosan mást értenek ők és mást te. Azért nem ismerik a szövetséget, mert a szövetség egymást elfogadó, többnyire egyenlő felekből áll, akik figyelembe veszik egymást szempontjait, de erről itt szó sincs. Az ő értelmezésükben a szövetség valami olyasmi, hogy te feltétel nélkül elfogadod az ő hatalmukat, ezért cserébe kiváltságokat kapsz. Nem fognak addig elfogadni, amíg mindenben egyet nem értesz velük és eszükben sincs az egyenlőség, mert az ellentétes a rendszerükkel és nagy veszélyt is látnak benne.

Minimális rugalmasság mégis van bennük, amire a legjobb példa a Télapó, aki nem keresztény alak. Ha jobban megnézed, inkább egy mágusra hasonlít. Fennmaradásának eredete logikusan oda vezethető vissza, hogy nagy balhét kockáztattak volna a betiltásával, hisz ez egy abszolút pozitív alak és nehéz lett volna rá mit mondani. Azaz mindent a békének rendelnek alá, de ez csalóka, mert valójában ez egy igen agresszív terjeszkedési taktika, ahol az ellene tüntetők válnak erőszakossá, akikkel szemben jogos a Békemenet.

Amikor annak idején a magyarság bejött a Kárpát-medencébe, azt mai szemmel azért értelmezzük rosszul, mert nem ismerjük a régi világot. A régi világban a föld nem képezte magántulajdon tárgyát és a népek ide-oda vándoroltak. Nem tekintették egymást tőlük elkülönült elemeknek, ezért nem is tekintették egymást idegeneknek sem. Nem voltak birodalmak úgy, ahogy azt ma értelmezik, inkább a mesékhez közelített ennek jelentése. A Kárpát-medence a Meleg Vízek Birodalma volt és szakrális értelemben ez volt az Élet Forrása, azaz az igazi Szentföld. Nem véletlen, hogy amikor a határok kezdtek megalakulni és elkezdett változni a világ, a magyarság ide érkezett, hogy "újra elfoglalja" helyét. Ám egy érdekes politikai helyzetben találták magukat. A történelemkönyvekben az áll, hogy Attila elveszítette a Catalaunumi csatát és ez okozta a hunok meggyengülését és eltűnését Európának a nyugati feléből. Ám a mi krónikáink ennek ellenkezőjéről beszélnek. Időben ez egybeesik a szaxon invázióval, vagyis a ma angolszásznak nevezett hódítással. Nem kívánok ebbe most mélyebben belemenni, akit érdekel, itt megtekintheti az erről szól igen érdekes előadást és utánanézhet ezen a blogon. Az első angliai királyok nevei azonban árulkodók, mert mind Eteléről mintázták magukat (Aetelric, Aetelwulf, Aetel...), ami arra utal, hogy ezt biztosan nem vesztes csata előzte meg, hanem részei annak a hadműveletnek, ami egyenként számolja fel a római provinciákat. Ám Európában ekkor még sok eltérő időszámítási rendszert használtak, amik között nem szerepelt a ma használatos. Így került rá az idővonalra három fiktív évszázad, ami arra is lehetőséget adott, hogy dicsőséges múltat gyártson magának a Nyugat. Bizonyos kutatások szerint ha egy népre rátelepedik egy idegen elitréteg, az csak három generációig tudja megtartani önazonosságát és utána beleolvadnak az őslakosságba. Amikor a magyarok tehát ide beérkeztek, szembesültek azzal, hogy a hun kincsek nyugatra lettek szállítva (Attila két fia között zajlott háború követében), ahol már zajlott a római restaurációs kísérlet és amikor sikertelennek bizonyult a hun restauráció, a magyarok felvették a kereszténységet és elismerték a magántulajdonon alapuló, határokkal ellátott világot.

Ezt azért jó tudni, mert amikor az idegenek ide megérkeztek (idegenségükről egy kis adalék, hogy kinn igen elterjedt a turul nyelv, aminek földi változata a magyar), azt látták, hogy a magyar nyelvet beszélő magyarok úgy élnek és viselkednek, mint a Nyugat, akikről úgy vélekednek, ahogy a nyugatiak a hunokról. Ezért is kötöttek szövetséget a cigányokkal, akik szintén beszélik a magyar nyelvet és sokkal közelebb állnak az égi világhoz, valamint gondolkodáshoz, mint az eldemokratizálódott és elüzletiesedett magyarok. Ebben pedig az az izgalmas, hogy a cigányokat kinn héberekként ismerik és ah kiindulunk abból a tényből, hogy a középkorban őket mindenki egyiptomiaknak (az angolban ez ma is a gypsy) nevezte, össze is áll a kép, hogy kik is ők valójában. Fura helyzet, nem? Amikor tehát azt mondom, hogy a fidesz maga az idegen beavatkozás, azt alapozom is valamire, ami jócskán túlmutat még azon is, amiket eddig itt leírtam.

Érdekes megfigyelni az idegenek létezésével kapcsolatos idegen álláspont változását is. Eddig a politikájuk fő eleme volt, hogy a földi kormányok jelentsék be az idegenek létezését a lakosságnak, ám a spirituális megszállással ez az érdek hirtelen megváltozott. Hisz ha kiderül, hogy idegenek akarják megváltoztatni a földi civilizációt, az egységbe forraszthatná az emberiséget, vagyis a megszállással olyan taktikai helyzet állt elő, amiben az érdekeik megváltoztak. Ezzel egyidőben kezdtek megszaporodni a TV csatornákon az idegenek létezéséről szóló műsorok és a főáramú média is kezdi szivárogtatni az ezzel kapcsolatos információkat. Ám az idegenek olyan mélyre bejutottak, hogy már kormányon vannak az USA-ban is és ez volt az a pont, ahol a mélytranszból való visszatérésem igazi váratlanságot idézett elő. Amit tulajdonképp ez az idegen beavatkozás okozott, mert emiatt kellett megszakítanom az XD meditációkat.

Érdekessége, hogy engem árulóznak azok, akik minden megállapodást megszegtek és abba a kényszerhelyzetbe hoztak, ami most következik. Az árulózás amúgy abból fakad, amit fönn is említettem, hogy a szövetség kifejezés alatt mennyire mást értenek. Amikor az ember lekezdi a meditációit, csak olyan információkkal rendelkezik, amiket előtte innen-onnan összeszedett, miszerint akikkel a tudati szinteken találkozik, azok angyalok. Békés lények és segíteni vannak itt. Ki ne kötne velük szövetséget? Amiben nekem volt eszem leparaméterezni azt is, mi történjen akkor, ha felek ezt a megállapodást megszegik. Nézzük a személyes szinteken. Legyen egy normális világ körülöttem, amíg mélytranszban vagyok, nos ettől csak távolodunk. Legyen meg a teljes nyugalmam, nos azóta sincsenek bevételeim egy pénzalapú világban, ahol a behódolásomtól teszik ezt függővé. Hogyan hódoljak be nálam alacsonyabb dimenziószinten lévő lényeknek? Függetlenül attól, hogy ezt elismerik vagy sem. Mert kénytelenek lesznek. Olyan dologba avatkoztak be rendkívül dilettáns módon, amiről fogalmuk sincs, mert alacsonyabb dimenziószinten nem is érthetik a folyamatokat. Ám a viselkedésük és a társadalmi rendszerük nem is teszi lehetővé a megértést, amit mi sem bizonyít jobban, hogy az összes ilyen kísérletemre az volt a válasz, hogy "fogjam be a pofámat és legyek nekik hálás". Most tudjátok, mit hallok állandóan felőlük? De buta vagy. Mert nem azt akarom, amit ők. Hogy akarhatnék a középkorban élni ilyen felemelt köztörvényes bűnözők uralkodása alatt, mint Orbán? Már rég le kellett volna cserélniük egy megfelelő emberre és akkor sokkal nehezebb dolgom lenne. De az biztos, hogy az idegen globális rendszerváltási terveknek annyi!

A globális pénzügyi kizsákmányolásnak vége lesz, ám közben olyan kérdések is felmerülnek, mint a túlnépesedés és a fejlett ember definíciója. Egy igazságos pénzrendszer kerül bevezetésre a globális kormányzás mellett, ami biztos nem fog tetszeni a Mars erőforrásaira áhítozó amerikai óriáscégeknek sem. Én nem biztos, hogy annyit szarozok a békés rendszerváltás látszatának fenntartásával, mert egészen más a látószögem és a céljaim sem érthetők egy átlagember, de még egy átlagidegen szemszögéből sem. Nem vagyok ráutalva sem az Úrra, sem Allahra, sem Jahvéra, mert önálló spirituális platformom van, aminek hatalmát a vele kapcsolatos eddigi idegen pánikreakciók és az emberi mellőzöttség is megerősítenek.Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése