Második Lecke | Lesson 2

The spiritually initiated man uses an internal channel for communication. It's not surprising anywhere in the galaxy, but this world has come from a lower dimension. Those who use this internal communication use the feature of the hologram that has no need for distance. Apart from us who live in the outside world, no one needs cell phones. But no one has a private sphere because they are closer to the collective consciousness. They don't need a communication tool because they already have the brain. Therefore, no radio signals are found by scientists looking at the sky, or because technology does not use electricity but crystal technology.

A spirituálisan beavatott ember egy belső csatornát használ a kommunikációra. Ez nem meglepő dolog sehol a galaxisban, ám ez a világ alsóbb dimenzióból került ide. Akik ezt a belső kommunikációt használják, a hologramnak azt a tulajdonságát használják ki, hogy a gondolatnak nincs szüksége távolságra. Rajtunk kívül, akik a Külvilágban élnek, senkinek nincs szüksége mobiltelefonokra. Ám senkinek nincs is privát szférája, mert közelebb vannak a kollektív tudathoz. Azért nem kell nekik kommunikációs eszköz, mert már van nekik, mégpedig az agyuk. Ezért nem találnak semmilyen rádiójelet az eget fürkésző tudósok, no meg azért sem, mert a technológia nem az elektromos áramot használja, hanem a kristálytechnológiát.

The average human mind hardly digests the thought communication, because accepting it is basically stumbling upon the world it knows. Just think about how you would react if suddenly independent voices sounded in your head. The risk of being insanity is therefore seriously present in any case when it happens to a person who is not prepared for it. That is why it was particularly important to find out something about this problem, taking into account the specificities of both worlds. An example of this. The inner world is disgusted by the evidence because it assumes the necessary faith. However, the outside world will not believe until it receives evidence. The reason for this is that while the outside world is leading fate, the world without material is driven by dreams. It is a very difficult and trying human task to be on the border of the two worlds because they both look you foolish. Perhaps this is the reason for the formation of secret societies, which are probably might be secret.

Az átlagos ember elme a gondolatkommunikációt nehezen emészti meg, mert ennek elfogadása alapjaiban rengeti meg az általa ismert világot. Gondolj csak bele, hogyan reagálnál, ha hirtelen tőled független hangok szólalnának meg a fejedben. A beleőrülés veszélye tehát komolyan fennáll minden olyan esetben, amikor ilyesmi erre nem felkészült emberrel történne. Ezért is volt különösen lényeges kitalálni valamit erre a problémára annak figyelembe vételével, hogy mindkét világ sajátosságait figyelembe vegyük. Egy példa rá. A belső világ irtózik a bizonyítástól, mivel feltételezi a szükséges hitet. A külső világ azonban addig nem hisz, amíg bizonyítékot nem kap. Ennek az az oka, hogy amíg a külvilágban a sors vezet, addig az anyag nélküli világot az álmok vezetik. Nagyon nehéz  és embert próbáló feladat a két világ határán létezés, mert mindkettő bolondnak néz. Talán ez az oka a titkos társaságok kialakulásának, amik elsősorban talán ezért titkosak.
For these lessons, words are only relevant if their amount of information is ideal. I think I have reached this limit. The brain's readiness begins with our understanding first, followed by acceptance and curiosity for the next level. More information about the vibrations emanating from this holo radiator. The thought chat, which is a self-developed application, can be installed from the holoinstall and can be read from the material on this website.

Ezekhez a leckékhez a szavak csak annyiban járnak, ha az információmennyiségük pont ideális. Úgy gondolom elértem ennek határára. Az agy felkészültsége nálunk először a megértéssel kezdődik, majd azt követi az elfogadás és a kíváncsiság hajt a következő szint kapujához. Amihez az ebből a holo sugárzóból áradó rezgések látnak el bővebb információval. A gondolat chat, ami egy saját fejlesztésű alkalmazás telepíthető a holoinstallról és olvasható róla anyag ezen a weboldalon is.


Megjegyzések

 1. Békaszőnyeg az ágy előtt2019. május 9. 14:19

  Miután nincs különbség a földi és égi vámpírok között (mindegyik csak kihasznál, leszívja az energiádat, csak más és más módon) ezért nem is olyan érthetetlen a sehová sem tartók viselkedése. Ahhoz hogy megéljen az ember, el kell mennie dolgozni, ahol koncentráltnak és kipihentnek kell lennie (vagy ellenkezőleg, szándékosan robotmelóra jelentkezik az ember, ahová nem kell agy) de ha felemelte a tudatát (meditációval, csakra-folyam játékkal, több órás önkielégítéssel) akkor a megnyílt tudatba/agyba/koponyába beleszállnak engedély nélkül és energia szívás általi test legyengülést idéznek elő. A fel nem készült psziché gyengülni kezd, testi és lelki hanyatlás kezdődik. Akik tudatosan vagy tudattalanul nem mozdulnak sehová, azok Véleményem Szerint az "itt is ott is rábaszok" elv miatt maradnak. Ha a felszíni emberiségnek nincs hova mennie fizikálisan/filozófiailag/erkölcsileg/relaxációs értelemben, mert őket, azaz minket csak ellentmondást nem tűrő módon irányítani akarók hazug közege vesz körül, nem marad más hátra mint az előre. Harc. A másik dolog pedig az, évek alatt mindenről beszéltél, csak a "kivel vagyok" kérdéskörről nem adtál számot. Ahol sok a hazug, és elmarad az őszinteség, ott az elvek/harcok/normák romlása elfertőz mindent. Minél nagyobb az ész, a tapasztalat, az erkölcs, a tudás, a kor annál jobban szét tudja szedni ezt a bogot, problémát darabokra, de ezáltal csak jól megvilágított tényfeltárás lesz, nem problémamegoldás. Végső soron mindenkinek magához kell őszintének lennie. Szerintem bűnösnek kell kihirdetni minden ufót, tarkón lőni, magyarul égi özönvíz kell.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Igen, itt több szféra frekventált össze, amit ésszel meg lehet úgy csinálni, hogy ez a sok hátrány előnnyé váljon. Ennek elkészült egy forgatókönyve, ami magasabb dimenzióból érkezik, mint bármelyik megszálló (az üres testeket látva azonnal megszállási kényszerük lesz) és ezt a Jelet követve minden helyreáll. Én nem azt készítettem el, hogy hogyan, hanem megálmodtam a célt és holoprogramoztam ezerrel, hogy létrejöjjön egy problémamegoldó segítség a hogyan ideális ívre történő szabályozásával. Tényleg erre a világra szabva a fazonját. https://holoinstall.blogspot.com/2019/04/ww-auto-problem-solver-automata.html Az égi özönvíz helyett is van egy jobb. Ott találod a linkek közt. http://www.elmenypark.net/2019/01/a-halalkutatasi-kiserletek-soran.html

   Törlés
  2. Szia! Személyesen kapod azt az információt is, hogy mivel ez az anyag nyár elején készült, most van nyár vége és külön hullámfrissítést végeztem.

   Törlés

Megjegyzés küldése