Fordított dugóhúzó | Inverted corkscrew

Ez egy holoalkalmazás neve, ami egy lehetetlennek tartott, ám létfontosságú dolgot végez. Úgy lehet könnyen megérteni, ha egy pohár vízre gondolsz, amit beleöntesz egy kád vízbe. Vissza tudnád tenni a pohárba ugyanazt a vizet? Csak itt víz helyett olyan kollektív tudatokra kell gondolni, akiket egy nagyobb kollektíva olvasztott magába.

It’s the name of a holo app that does an impossible but vital thing. It can be easily understood by thinking of a glass of water that you pour into a tub of water. Could you put the same water back in the glass? It is only here, instead of water, that one has to think of collective consciousnesses that have been melted down by a larger collective.

A Szakma helyzete | Situation of the Profession

Most ebbe értsünk bele mindenkit, akik a földi- és spirituális hatalom birtokosai. Megrázó információk jönnek számukra.

Now let us include everyone who is the possessor of earthly and spiritual power. Shocking information comes to them.

Hiba | Failure

A dolog közel sem annyira egyértelmű, ahogy azt mi gondoljuk. Ugyanis mi a személy nézőpontjából gondolkodunk erről, vagyis hogy én hibáztam-e vagy sem. A kollektív tudat viszont nem gondolkodik egyénekben. Az ő nézőpontjában a szándék megvalósulása a lényeg, ami ha valamelyik egyén részéről sikerül, akkor nem beszélhetünk hibáról.

The thing is nowhere near as clear as we think. Because we think about it from the person’s point of view, that is, whether I made a mistake or not. Collective consciousness, on the other hand, does not think in individuals. From their point of view, the realization of the intention is the point, which if it succeeds on the part of any individual, we cannot speak of a mistake.

Gigantikus hologram | Gigantic hologram

Lehet, hogy csak egy pici doboz, vagy egy karszalag. Értsétek meg azt, hogy a tudomány ezzel a területtel belépett a vallás és az ezotéria világába. Én pedig ettől nem tojok be, hanem elkezdtem rajta gondolkodni. A spirituális csatornákra ilyenkor ne számíts, mert ahhoz, hogy ott tényleg angyalokra találj, el kell jutnod az őrület határára és ha eljutsz se tudnál velük egy értelmes szót se váltani. Akiket annak hiszel, ugyanolyan lények, mint te és ők a tudományt látják annak, aminek te az ezotériát. Azaz magadra vagy utalva.

It might just be a tiny box or an armband. Understand that science has entered the world of religion and esotericism with this realm. And I'm not laying eggs from that, I'm starting to think about it. Don’t count on spiritual channels at this point, because to really find angels there, you have to get to the border of madness and if you do, you wouldn’t be able to exchange a meaningful word with them. Those you believe are the same beings as you and they see the science of what you are the esoteric. That is, you are referring to yourself.

Aktuális információ | Actual information

Jelenleg olyan műveletek zajlanak, amik már láthatók a fizikai síkon is. Az összefüggései azonban még sokáig rejtve maradnak sok látó számár...